Publication

የመገናኛ ብዙሃን የእርስ በእርስ ቁጥጥር በኢትዮጵያ የፖሊሲ እና የሕግ ማዕቀፍ አጭር ማብራሪያ

የመገናኛ ብዙሃን የእርስ በእርስ ቁጥጥር በኢትዮጵያ የፖሊሲ እና የሕግ ማዕቀፍ አጭር ማብራሪያ የመገናኛ ብዙሃን የእርስ በእርስ ቁጥጥር በኢትዮጵያ የፖሊሲ እና የሕግ ማዕቀፍ አጭር ማብራሪያ ሰነድ በመርሳ ሚዲያ ኢንስቲትዩት ተዘጋጅቶ የቀረበ ነው፡፡ ይህ አጭር ማብራሪያ የመገናኛ ብዙሃን የእርስ በእርስ ቁጥጥር ሥርአት ፅንሰ ሀሳብን፣ በአገራችን በመገናኛ ብዙሃን ተቋማት ውስጥ እና በመገናኛ ብዙሃን ተቋማት መካከል  የሚከናወነውን የእርስ በእርስ …

የመገናኛ ብዙሃን የእርስ በእርስ ቁጥጥር በኢትዮጵያ የፖሊሲ እና የሕግ ማዕቀፍ አጭር ማብራሪያ Read More »